Jhal Muri – Salad bỏng
Jhal Muri đọc là Châng Mu Ri, là món ăn nhẹ và ngon miệng của người Bengal (Đông Ấn) và rất phổ biến ở các đường phố Kolkata. Jhal có nghĩa là cay nồng, Muri có nghĩa bỏng. Ở Ấn, món Jhal Muri lưu hành với bỏng gạo. Mita chưa ăn được, chưa nghe kể… (0 comment)

Bánh Tacos Thực vật Toàn phần
Nghe dân tình kể rằng Bánh Tacos có nguồn gốc từ Mexico vào thể kỷ 18, nhưng lại có nguồn tin bảo rằng Tacos lưu hành ở Tây Ban Nha vào tận đầu thế kỷ 16 lận. Ngày nay có ngày quốc tế bánh Tacos nữa – ngày 4/10 tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên… (0 comment)